Вторгнення Росії в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року, приблизно о 5 годині ранку за київським часом. Росія називає вторгнення «спеціальною військовою операцією». Деякі автори говорять про вторгнення, як про початок війни Росії проти України. Інші автори використовують термін Російсько-українська війна в більш загальному сенсі для позначення всього конфлікту між країнами з 2014 року. Також використовується термін російська агресія проти України.

Вторгненню передувало стягування російських військ до українського кордону і пов’язану з цим кризу у відносинах Росії та України. Перед вторгненням, 21 лютого, Росія визнала самостійність невизнаних на той момент Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки, які з 2014 року вели озброєну боротьбу з Україною за контроль над її Донецької і Луганською областями.

Численні попередження про вторгнення, що готується, публікувалися в ЗМІ з жовтня 2021 року; російські вищі офіційні особи ці заяви послідовно заперечували. Вранці 24 лютого відбулося звернення президента Росії Володимира Путіна про початок «спеціальної військової операції в Україні» у відповідь на прохання самопроголошених республік Донбасу про допомогу.

Метою операції названо «демілітаризацію та денацифікацію України». Як виправдання вторгнення Володимир Путін використовує хибне уявлення України, як неонацистської держави. Російські війська увійшли на територію України з Росії, Криму і Білорусії. Ракетно-бомбові удари було завдано по українській військовій інфраструктурі, військовим аеродромам та авіації, об’єктам ПВО.

Одночасно збройні сили ДНР і ЛНР розпочали бойові дії проти Збройних сил України (ЗСУ) по всій лінії фронту на Донбасі і в ряді місць перейшли в наступ. Майже одразу після початку війни Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з Росією. У зв’язку з початком бойових дій президент країни Володимир Зеленський оголосив воєнний стан на території України, а 25 лютого — загальну мобілізацію.

За даними ООН на початок доби 1 березня, внаслідок вторгнення загинуло не менше 136 та було поранено не менше 536 мирних жителів; було зруйновано або пошкоджено сотні будинків. Крім того, вторгнення викликало міграційну кризу: за даними ООН, станом на 2 березня Україну залишило 836 тис. біженців.

Вторгнення стало найбільшим військовим конфліктом у Європі після закінчення Другої світової війни. Дії Росії отримали різке засудження більшості країн світової спільноти та міжнародних організацій. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН ES-11/1, прийнята при 141 голосі за, 5 проти (Білорусія, КНДР, Росія, Сирія та Еритрея) і 35 утриманих (серед них Китай та Індія), засудила дії військ і території України. Вторгнення призвело до антивоєнних протестів, нових санкцій проти Росії і викликало валютно-економічну кризу в країні.

Вторжение России на Украину началось 24 февраля 2022 года, примерно в 5 часов утра по киевскому времени. Россия называет вторжение «специальной военной операцией». Некоторые авторы говорят о вторжении как о начале войны России против Украины. Другие авторы используют термин Российско-украинская война в более общем смысле для обозначения всего конфликта между странами с 2014 года. Также используется термин российская агрессия против Украины.

Вторжению предшествовало стягивание российских войск к украинской границе и связанный с этим кризис в отношениях России и Украины. Перед вторжением, 21 февраля, Россия признала самостоятельность непризнанных на тот момент Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, которые с 2014 года вели вооружённую борьбу с Украиной за контроль над её Донецкой и Луганской областями соответственно.

Многочисленные предупреждения о готовящемся вторжении публиковались в СМИ с октября 2021 года; российские высшие официальные лица эти заявления последовательно отрицали. Утром 24 февраля вышло обращение президента России Владимира Путина о начале «специальной военной операции на Украине» в ответ на просьбу самопровозглашённых республик Донбасса о помощи.

Целью операции названа «демилитаризация и денацификация Украины». В качестве оправдания вторжения Владимир Путин использует ложное представление Украины как неонацистского государства. Российские войска вошли на территорию Украины из России, Крыма и Белоруссии. Ракетно-бомбовые удары были нанесены по украинской военной инфраструктуре, военным аэродромам и авиации, объектам ПВО.

Одновременно вооружённые силы ДНР и ЛНР начали боевые действия против Вооружённых сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта в Донбассе и в ряде мест перешли в наступление. Почти сразу после начала войны Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. В связи с началом боевых действий президент страны Владимир Зеленский объявил военное положение на территории Украины, а 25 февраля — всеобщую мобилизацию.

По данным ООН на начало суток 1 марта, в результате вторжения погибли не менее 136 и были ранены не менее 536 мирных жителей; были разрушены или повреждены сотни домов. Кроме того, вторжение вызвало миграционный кризис: по данным ООН, по состоянию на 2 марта Украину покинуло 836 тыс. беженцев.

Вторжение стало крупнейшим военный конфликтом в Европе с окончания Второй мировой войны. Действия России получили резкое осуждение большинства стран мирового сообщества и международных организаций. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1, принятая при 141 голосе за, 5 против (Белоруссия, КНДР, Россия, Сирия и Эритрея) и 35 воздержавшихся (среди них Китай и Индия) , осудила действия России и призвала её вывести свои войска с территории Украины. Вторжение привело к антивоенным протестам, новым санкциям против России и вызвало валютно-экономический кризис в стране.