Будь-яка ситуація викликає хаос провокує в масовій свідомості – (колективному несвідомому) – переживання стану страху, створює паніку, дезорієнтує і дезорганізовує суспільство. Словом «паніка» соціальні психологи виділяють особливий емоційний стан психіки людини, що виникає внаслідок гіпертрофованого відчуття страху. Паніка – це тимчасовий емоційний стан, що характеризується некерованою поведінкою людей, втратою самовладання, підвищеним станом навіюваності та тривожності.

В основі цієї психоемоційної кризи лежить відчуття власної безпорадності перед реальною чи уявною загрозою. Люди, замість того, щоб спробувати знайти вирішення проблеми, що застрашує їх свідомість, потрапляють під вплив психічної епідемії загальнопаралізуючого страху.

Історія виникнення паніки як емоційного стану проста і бере свій початок від давньогрецького бога пастухів Пана. В ті часи люди говорили «Бог Пан забрав розум» про наляканих гуркотом грому або лісовими пожежами тварин, які в паніці розбігалися в різні сторони. Збожеволівши від страху, вони здебільшого гинули.

Паніці схильні до всіх живих істот, це якась короткочасна психічна реакція нагадує собою стан короткочасного афекту. Особливе емоційне зараження ідеально відбувається у натовпі. При великому збігу людей, навіювання думки про існування смертельної загрози запускається механізм інстинкту самозбереження і тоді розмірів, і наслідків паніки попередити неможливо.

У стані емоційного зараження страхом у великих ділянках кори головного мозку відбувається індукційне гальмування, що веде до зниження рівня свідомої активності. Внаслідок цього починається неадекватне сприйняття будь-якої інформації, збої у протіканні психічних процесів, підвищення навіюваності та перевищення рівня небезпеки.

У людей починає виявлятись рівень безглуздої понад активність. Подібна реакція спостерігається у психічно хворих людей, коли відбувається резонанс у роботі кори головного мозку та підкірки.

Ефект психічного зараження посилюється і натомість загального перезбудження психіки. Подібне може виникати в різних групах людей, які перебувають на різних територіях. Ефект психічного зараження йде за принципом «снігової грудки» виникаючи миттєво і моментально захоплюючи дедалі більшу кількість людей перетворюючи їх на неконтрольовану масу. З погляду психології, паніка веде до виникнення неорганізованого натовпу людей викликаючи дезадаптацію та деструктивну поведінку тим самим знижуючи рівень безпеки.

Крім цього під час паніки виникає феномен «звуження свідомості» у якому емоційний компонент переважає у психіці людини. Це своє чергу викликає почуття безконтрольного страху впливаючи поведінка людей що у панічному стані. У цьому стані конкретні дії чергуються сплеском неконтрольованих емоцій, несучи у собі колективний характер.

Слідує помітити, що паніка виникає не у всіх ситуаціях і не за будь-яких скупчень людей. Для її виникнення необхідно створити певні умови. Наприклад, необхідна раптова поява страшної загрози для безпеки, здоров’я та життя людей. Або має бути підготовлений психологічний ґрунт для розпалювання передбачуваної небезпеки. Тут ідеально підійде накопичення тривоги, хвилювання, дезінформація, нагнітання небезпеки, напруга в суспільстві, очікування чогось непоправного і небезпечного.

Як відомо основними компонентами паніки є недолік або надмірна подача інформації, що містить незрозумілі та лякаючі відомості. Спочатку вона викликає страх, потім шок і несвідоме прояв нетипової специфічної поведінки.