Маніпулювання

Психологічні аспекти теорії змови

Людська психологія сформована в такий спосіб, що брак інформації, як і й великі інформаційні потоки призводять до панічних настроїв здатних розвивати паранояльні стани. Так виникають і формуються різні теорії змов, які переслідують людство протягом усього його розвитку.

Брак и развод, Женская психология в отношениях, Мужская психология в отношениях, Семейные отношения

Эволюция отношений

Так склалося, що тема відносин розбурхує своєю актуальністю, хоча нічого нового в ній так і не з’являється, але … Але, у кожної людини бачення та розуміння суті відносин занадто індивідуальне, сформоване на тлі знань та особистого, не завжди позитивного досвіду, тому не дивно, що всі ми постійно наступає на ті самі емоційні «граблі» повторюючи ті самі помилки.

Необхідно запам’ятати одну просту істину – немає нічого вічного і тим більше у стосунках. Виходячи з цього, нам просто потрібно розібратися у своїх бажаннях і зробити звичайнісіньку роботу над помилками за найпростішим алгоритмом – зрозуміти-прийняти-пробачити.

Мужская психология

Психологічні установки застрягають у підсвідомості

Всі події, що відбуваються в житті, мають певну циклічність і пов’язано це з наявністю певних програм і установок. Події, що часто повторюються, призводять до однакових ситуацій і результатів. У більшості випадків вони мають негативні наслідки і відбуваються в індивідуальному наборі. Повторювані життєві програми – це лише наслідки, а першопричина – це певна установка, яка застрягла глибоко у підсвідомості.

Фотогалерея

Наука психологія: про почуття

Наука психологія вивчає особливості функціонування людського мозку та психіки, його вплив на нашу поведінку, свідомість та підсвідомість. Незважаючи на те, що всі ми унікальні та неповторні, у всіх нас присутні однакові особливості та риси. Загальновідомі психологічні факти допоможуть пояснити нашу поведінку, почуття, емоції, реакції та багато іншого.

Мужская психология, Одиночество

Высокая самооценка или фальшивое Я? Здоровый и патологический нарциссизм

Высокая самооценка или фальшивое Я? Здоровый и патологический нарциссизм. Когда говорят слово «нарциссизм», то многие его воспринимают как что-то плохое, какой-то диагноз или дисфункцию. Наверное, в силу того, что сейчас и правда много информации о патологическом нарциссизме и его проявлениях, поэтому кажется, что при хорошем исходе, нарциссизма в человеке быть как бы и не должно.

Как стать мужчиной

Нарциси: як стають принцами і королевами без трону?

У психоаналізі нарцисизм інтерпретується, як «психічний інтерес, спрямований на себе». У психології, у широкому розумінні це поняття асоціюється з самооцінкою і самоцінністю. Гештальт-терапія розглядає базову проблему нарцисизма,  як нездатність бачити в партнері особистість (іншу, відмінну від себе), приймати її і вступати у відносини не тільки заради своєї вигоди.

Психотерапия

Неказкові історії: Червона Шапочка

«Красная Шапочка» Шарля Перро… Кто из нас не читал в детстве эту сказку? Кто не знает, о чем в ней идет речь? Кажется, что все в ней ясно, все понятно… И только в процессе обучения психологии я столкнулась со вторым дном этой сказки. Не все очевидное является именно тем, чем оно представляется, и поэтому «Красная Шапочка» не раз становилась предметом анализа психоаналитиков. Ее «разобрал по косточкам» основатель трансактного анализа Эрик Берн, автор знаменитой книги «Игры, в которые играют люди». И, тем не менее, я снова обращаюсь к этой истории – и к тем Красным Шапочкам, которые находятся вокруг нас.

Маніпулювання

Манипуляция чувством вины. «Против лома нет приема»

Как перестать разрушать себя под действием вины.
Любые планы могут рухнуть в момент. Мы не властны над обстоятельствами, но еще меньше власти у нас над проявлениями своего тела.

Единсвенное, что можно – это разбираться, осознавать, что происходит. И передоговариваться с собой.

Итак, самое аутогрессивное чувство – вина.

Маніпулювання

20 грязных приёмов, с помощью которых нарциссы, социопаты и психопаты манипулируют нами

Деструктивные люди – носители злокачественного нарциссизма, психопатии и антисоциальных черт – часто демонстрируют неадекватное поведение в отношениях, в результате эксплуатируя, унижая и обижая своих партнеров или партнерш, родных и близких. Они используют множество отвлекающих манёвров, призванных дезинформировать жертву и переложить на нее ответственность за происходящее. Этими приемами пользуются нарциссические личности, такие как психопаты и социопаты, чтобы избежать ответственности за свои действия.
Перечисляем два десятка не слишком чистых приёмов, с помощью которых неадекватные люди унижают других и затыкают им рот.

Конфликтология

Критика. Что это за зверь такой?

В отношениях невозможно обойтись без недовольства друг другом, однако критика всегда является нападками на личность партнера: «Ты всегда… ты никогда…» Она не подразумевает решения проблем, ее истинная цель – унижение. Дж. Готтман

Психотерапия

Минные поля отношений

Не пережитые эмоции остаются в структуре личности в виде законсервированных эмоциональных мин,маркирующих детские травмы…  

Эта статья писалась мной скорее как просветительская, чем терапевтическая. Хочу в ней порассуждать об отношениях в паре: самых обычных отношениях двух самых обычных людей. О том, как сделать эти отношения более экологичными для себя и для другого.

Секреты общения

Психология человека

Понять психологию человека и принять его истинную природу – это одна из самых сложных задач в любых отношениях. Ведь не всегда, после знакомства мы способны разобраться, что из себя представляет человек и кто он на самом деле. Лишь через определенный промежуток времени мы сможем понять, что кто то решил самоутвердиться за наш счет, используя в своих целях наше доверие и ресурсы.

Фотогалерея

Наука психология: о мозге и психике

Наука психология изучает особенности функционирования человеческого мозга и психики, его влияние на наше поведение, сознание и подсознание. Несмотря на то, что все мы уникальны и неповторимы, у всех нас присутствуют одинаковые особенности и черты. Общеизвестные психологические факты, помогут объяснить наше поведение, чувства, эмоции, реакции и многое другое.

Как стать мужчиной

Поведенческие паттерны

Образ взаимодействия с окружающей средой, сформировавшийся определенным, специфическим образом называется – поведение, которое состоит из определенных шаблонов (паттернов). Являясь характерной чертой живых организмов, поведенческие паттерны выполняют приспособительную функцию, позволяя воспринимать, хранить и преобразовывать информацию, используя её с целью самосохранения и приспособления к условиям существования.

Фотогалерея

Наука психология: о запахе

Наука психология изучает особенности функционирования человеческого мозга и психики, его влияние на наше поведение, сознание и подсознание. Несмотря на то, что все мы уникальны и неповторимы, у всех нас присутствуют одинаковые особенности и черты. Общеизвестные психологические факты, помогут объяснить наше поведение, чувства, эмоции, реакции и многое другое.

Психотерапия

Психологические правила

Наша жизнь состоит из психологических правил, дурных привычек, стрессов, переживаний, взлетов и падений, способных довольно сильно повлиять на общее состояние нервной системы. Возраст, жизненный опыт и поиск верного решения при выходе из проблемных ситуаций, в первую очередь, влияют на состояние человеческой психики, что впоследствии приводит к возникновению различных психопатологий.

СПИД и другие болезни

Захворювання на алкоголізм

Оказывается, что почти 86% людей нашей планеты в той или иной степени предрасположены к алкогольной зависимости. Процент развития заболевания алкоголизмом зависит от местной культуры, социального поведения, уровня образования, моральных ценностей, места проживания, традиций и много другого.

Как стать мужчиной

Психология самокопания

Все мы прекрасно знаем, что оценка себя любимого происходит с помощью такой функции как самоанализ. Мы ищем причинно-следственные связи происходящего в нашей жизни, осознаем причины проблем и находим их решения. Смоанализ – это разумная и необходимая для развития функция, ведь без понимания своих сильных и слабых сторон двигаться вперед к достижению поставленных целей — невозможно. Но довольно часто процесс самоанализа обретая деструктивную форму перерастает в процесс самокопания.

Мужские страхи

Присутствие комплекса вины

Присутствие комплекса вины мешает человеку жить полноценной жизнью. Постоянная борьба между «хорошо» и «плохо», создает сильное внутреннее давление на психику и влияет на формирование повышенного чувства ответственности. Комплекс вины возникает при обострение человеческой совести.

Возрастные кризисы

Сепарация

В становлении личности присутствует большое количество различных этапов формирования и развития, но среди этого многообразия особо следует выделить такой этап как сепарация. Для того чтобы взрослому человеку начать жить по настоящему взрослой жизнью необходимо не только физически, а эмоционально и финансово отделиться от родителей.

Психотерапия

Как выбрать психолога

С появлением такой модной и востребованной профессии как — психолог, сразу выросло огромное количество психоспециалистов. Школьные учителя перепрофилировались, клиенты бирж трудоустройства сходили на курсы да и домохозяйки не пасли задних, они читали статьи в модных журналах и книгах под рубрикой «психология на каждый день». С таким вот подходом и размахом на сегодняшний день практически каждый третий «превосходно» разбирается в тонких слоях психики и дает дельные советы. По факту, среди огромного количества людей считающих себя «психологами» профессионалов очень мало.

Украшения

Мужские украшения

Як відомо, чоловіки серйозно та відповідально підходять до створення власного іміджу, а тому уважно підбирають не лише аксесуари, а й прикраси. Прикраси для представників сильної половини людства – це завжди виважений вибір, здатний продемонструвати характер свого власника.

Искусство

Основні стилі живопису

Протягом багатовікового розвитку образотворчого мистецтва утворилися нові стилі написання творів. Деякі стилі існували зовсім не довго і не знайшли підтримки у суспільстві. Інші стали еталонами, на які орієнтуються і сучасні художники. Художник Буковский Віктор

Искусство

Живопис

Найпопулярніший і найзатребуваніший вид образотворчого мистецтва в європейській культурі — це живопис. Колір є основним виразним засобом у живопису, він створюється за допомогою фарб, що наносяться на будь-яку поверхню. Саме вираз колірної гами посилює емоційні відтінки і переживання сюжету, що передається.

Маніпулювання

Слабость как черта характера

Мнение о том, что мужчине нужна мягкая, слабая, не умеющая справляться с трудными ситуациями или проблемами женщина – полный бред. Адекватной, то есть нормальной, физически и психически здоровой женщине слабость не присуща, а это значит, что демонстрация женских слабостей есть сегментом определенной игры или необходимой в данной ситуации манипуляции. И то и другое направлено на введение в заблуждение мужчин, причем делается это с определенной целью.

Как стать мужчиной

Родительские установки

Все, что находится на временном промежутке между рождением и смертью является нашим осознанным выбором. Влачим ли мы бесцельное существование или покоряем вершины добиваясь невероятных результатов, все это мы делаем исключительно по своему хотению! Еще Юнг заметил, что все то, что мы не осознаем, но впускаем в свою жизнь можно назвать судьбой. Так вот, что бы разобраться в так называемых «судьбоносных» программах необходимо понять какие родительские установки, запреты и ограничения были нам навязаны в детстве.

Психотерапия

О Синдроме Золушки

Все мы помним волшебную сказку о бедной Золушке, которая тяжело работала, терпела несправедливое отношение, обиды, но в конечном результате была вознаграждена крестной Феей. В качестве награды, она получила реальную возможность изменить свое жалкое существование на красивую и богатую жизнь. В сказке, все существующие проблемы были решены легко и быстро, а вот в жизни, к сожалению на наши ожидания мы получаем лишь досадное разочарование и горькие жалобы на судьбу, несправедливо распределяющую блага. Тип поведения сказочной Золушки, боявшейся что либо самостоятельно поменять в своей жизни стал прототипом синдрома Золушки, который не имеет гендерных и социальных границ, но все-таки в большей мере проявляется у женщин.

Конфликтология

Наказан гневом

В споре, в момент, когда ты начал чувствовать гнев, ты прекратил бороться за истину, а стал бороться только за себя. Ты не будешь наказан за свой гнев, ты будешь наказан своим гневом . Важной частью жизни человека являются эмоции, насыщая яркими переживаниями наши серые будни. Но, эмоциональные переживания не всегда бывают положительными, провоцируя различные ответные реакции психики. Выходящие из под контроля эмоции несут в себе сильную разрушительную силу.

Идеи для бизнеса

Покер – стиль жизни

Сказать, что покер – это всего лишь популярная игра в карты – означает ни сказать ничего! В этой игре, карты являются всего лишь инструментом, с помощью которого игрок побеждает, затратив при этом все свои знания, умения и навыки.

Как стать мужчиной, Мужская психология

Психология жертвы

Под воздействием страха, у человека вырабатывается определенный стереотип поведения, который называется психологией жертвы. Разрушительное влияние страха в форме переживания сильных эмоциональных потрясений или психологических травм в детстве, оставляет неизгладимый отпечаток на человеческой психике.

Психотерапия

Жажда власти

Согласно теории Эрика Фрома, мотивация к власти возникает из стремления человека избежать одиночества. Субъект власти он сравнивал с садистом, который владеет более слабым индивидуумом. Субъекту власти необходим объект для ощущения полноты собственной силы и такой вид зависимости есть неосознанным. Например, в семейных отношениях один из партнеров может морально или физически издеваться над другим, но в то же время утверждать, что в любой момент они могут расстаться. Когда же один из партнеров все таки решается разорвать патологические отношения, другой всеми силами старается его удержать.

Психотерапия

Диссоциативное расстройство идентичности

Редкое психическоое заболевание под названием — диссоциативное расстройство личности, возникает на фоне тяжелой эмоциональной травмы полученной в раннем детстве. При этом расстройстве, личность человека разделяется на несколько альтернативных личностей. В таком многообразии продолжает существовать и та самая первая «основная личность», которая в результате становится пассивной, подавленной и зависимой. Альтернативные личности по очереди беспардонно начинают контролировать жизненные ситуации человека существенно ограничевая его личностное пространство. Они могут быть представителями разного пола, возраста, демонстрировать резкие перепады настроения и желаний.

Как стать мужчиной

Психология доверия

Отношения необходимо строить на взаимном доверии, которое состоит из ощущения спокойствия и отсутствия сомнений. Естественные открытые взаимоотношения, строятся на фундаменте надежности, порядочности и доброжелательности. Когда начинаются сомнения, чувства умирают, а что бы подобное не произошло необходимо знать основы психологии доверия.

Психотерапия

Психика и ее защита

Как известно, способность мозга получать информацию из окружающей действительности при этом создавая картину мира параллельно регулируя деятельность и поведение называют — психикой. Наша психика умеет сама себя защищать с помощью набора определенных механизмов. На инстинктивном уровне она может блокировать психотравмирующие компоненты реальности которые негативно влияют на структуру личности человека.

Психотерапия

Гештальт психология

Результатом
научного сотрудничества немецких психологов — Макса Вертгеймера, Вольфганга Келера и Курта Коффки
стало создание нового направления в
психологической науке. Зародившись в начале 20 века гештальтпсихология, обратила
все свое внимание на изучение сознания личности.

Макс Вертгеймер по праву считается главнейшим
представителем этой науки. Он занимался исследованием зрительного восприятия
человека. Результаты этих исследований стали базисом в изучении психических
процессов. Основным принципом формирования психики стал принцип целостности,
согласно которому формируются понятия и образы. Открытые в ходе исследования
законы восприятия легли в основу гештальта.

Конфликтология

Эффект ложного согласия

Все мы довольно часто, сами того не желая, попадаем в различные конфликтные ситуации. Причина подобного заключается в уверенности, что окружающие люди согласны с нашей моделью поведения и точкой зрения. Преувеличение степени значимости нашего поведения или мнения в обществе запускает в действие эффект ложного согласия.

Мужские страхи

Психология паники

Любая ситуация вызывающая хаос провоцирует в массовом сознании – (коллективном бессознательном) – переживание состояния страха, создает панику, дезориентирует и дезорганизовывает общество. Словом «паника» социальные психологи выделяют особое эмоциональное состояние психики человека, которое возникает вследствие гипертрофированного чувства страха. Паника – это временное эмоциональное состояние характеризующееся неуправляемым поведением людей, потерей самообладания, повышенным состоянием внушаемости и тревожности.

Секреты общения

Эффективное общение

Не смотря на то, что все мы начинаем говорить еще в раннем детстве, не у всех одинаково развиваются коммуникативные навыки. Отсутствие навыков эффективного общения создает множество проблем и в без того сложной взрослой жизни. Но, радует то, что коммуникабельность не является врожденной особенностью нашей психики и ее можно при желании развивать.
Коммуникабельность –
это навык общения позволяющий быстро адаптироваться в новой среде и устанавливать
необходимые контакты. Люди, у которых хорошо развит этот навык без особых
усилий достигают поставленных целей и желаемых результатов.

Как стать мужчиной

Социопаты

Поговорим еще об одном расстройстве личности под названием социопатия. Это расстройство связано с игнорированием социальных норм и невозможности формирования межличностных связей. Социопаты легко переходят от спокойствия к агрессии. Они безотвественны, импульсивны и легко срываются.

Мужская психология, Мужские страхи

Синдром самозванца

Синдром самозванца. Не умение принятия собственных достижений и успеха носит название синдрома самозванца и не является психическим заболеванием. Люди с таким синдромом не верят в свою профессиональность и считают все свои достижения обыкновенным везением или даже случайностью.
Впервые об этом феномене заговорили в ещё в 1978 году, психолог Сюзанна Аймс и профессор психологии Полина Клэнс заявили, что множество людей переживают ту или иную форму синдрома самозванца при этом лиш в редких случаях с полным отсутствием необходимых знаний и умений.
Корни данного синдрома глубоко уходят в особенности семейного воспитания и формирования социально-культурных установок личности, проявляясь в равной степени как у женщин, так и у мужчин.

Как стать мужчиной

Психопатия

Психопатия — расстройство личности. Расстройство личности с нетипичной моделью поведения называется — психопатия. Особые черты характера психопатов в обществе принято считать аморальными, несущими негативное воздействие на окружающих. Подобная трактовка не вызывает удивления, ведь в большинстве случаев, психопаты стремятся получать удовольствия и другие жизненные блага именно за счет других людей.

Как стать мужчиной

Феномен палача и жертвы

Феномен палача и жертвы в одном чувстве. Наши успехи и достижения, часто провоцируют нездоровое внимание со стороны окружающих. Причиной такого внимания в большинстве случаев выступает такой себе феномен палача и жертвы в одном чувстве зависти к чужим успехам, которое у разных людей проявляется по разному. У одних это чувство развито слабо, у других, наоборот, носит всепоглощающий характер, часто граничащий с ненавистью.

Маніпулювання, Общение

Защита от атаки манипулятора

Необходимость самообладания при иррациональной атаке манипулятора. Защищаясь от иррациональной атаки самое главное спокойствие и молчание, ведь после нападения ваш собеседник ожидает ответного шквала слов, эмоций, криков, слюней и соплей. Когда не происходит ожидаемого оппонент оказывается дезадаптированным и обезоруженным. Вполне естественно, что люди лишённые адекватности будут стараться вывести собеседника на «обратную реакцию» и с помощью всевозможных унижений и манипуляций добиться желаемого результата. Сохраняя самообладание можно сломать устоявшуюся модель поведения иррационала и начать процесс общения в выгодном для себя ключе.

Построение карьеры

Когда характер проявляет женщина

Когда характер проявляет женщина. Как говорила легендарная Маргарет Тэтчер, «когда характер проявляет женщина, про нее говорят «стерва», когда характер проявляет мужчина, про него говорят «отличный парень». Подобные общественные стереотипы сформировались в обществе по отношению к женщинам не спроста. Именно женщины достигшие успеха и получившие в результате власть склонны к проявлению свои наихудших качеств практически перенимая мужской стиль общения и поведения. Однако построить успешную карьеру оставаясь при этом порядочной, хрупкой и воспитанной женщиной вполне реально.

Построение карьеры

Психология лени

Психология лени заключается в том, что это — заложенная на уровне инстинктов программа сохранения жизненной энергии. Это такой себе навык, позволяющий адаптироваться к ситуации без нанесения особого вреда психике. Пассивное поведение – это тоже поведение, которое даёт свои результаты. Например, лень некоторым людям помогает творчески мыслить, она помогает на некоторое время снять умственное напряжение, переключить внимание и найти новое решение старым проблемам.