Психотерапия

Ознаки невротичної любові

Для всіх нас важливо, щоб нас любили, але часто виходить так, що не всі бажання збігаються з можливостями і тому, світле почуття любові переростає в хворобливу невротичну залежність. У ранньому дитинстві відчуття любові дозволяє дітям гармонійно розвиватися, але, на жаль, таке відчуття знайоме не всім дітям. У більшості випадків діти виростають з емоційними травмами та комплексами, які провокують розвиток почуття провини з усіма наслідками.

Чоловіча психологія

Психологічні установки застрягають у підсвідомості

Всі події, що відбуваються в житті, мають певну циклічність і пов’язано це з наявністю певних програм і установок. Події, що часто повторюються, призводять до однакових ситуацій і результатів. У більшості випадків вони мають негативні наслідки і відбуваються в індивідуальному наборі. Повторювані життєві програми – це лише наслідки, а першопричина – це певна установка, яка застрягла глибоко у підсвідомості.

Чоловіча психологія

Высокая самооценка или фальшивое Я? Здоровый и патологический нарциссизм

Высокая самооценка или фальшивое Я? Здоровый и патологический нарциссизм. Когда говорят слово «нарциссизм», то многие его воспринимают как что-то плохое, какой-то диагноз или дисфункцию. Наверное, в силу того, что сейчас и правда много информации о патологическом нарциссизме и его проявлениях, поэтому кажется, что при хорошем исходе, нарциссизма в человеке быть как бы и не должно.

Як стати чоловіком

Нарциси: як стають принцами і королевами без трону?

У психоаналізі нарцисизм інтерпретується, як «психічний інтерес, спрямований на себе». У психології, у широкому розумінні це поняття асоціюється з самооцінкою і самоцінністю. Гештальт-терапія розглядає базову проблему нарцисизма,  як нездатність бачити в партнері особистість (іншу, відмінну від себе), приймати її і вступати у відносини не тільки заради своєї вигоди.

Психотерапия

Неказкові історії: Червона Шапочка

«Красная Шапочка» Шарля Перро… Кто из нас не читал в детстве эту сказку? Кто не знает, о чем в ней идет речь? Кажется, что все в ней ясно, все понятно… И только в процессе обучения психологии я столкнулась со вторым дном этой сказки. Не все очевидное является именно тем, чем оно представляется, и поэтому «Красная Шапочка» не раз становилась предметом анализа психоаналитиков. Ее «разобрал по косточкам» основатель трансактного анализа Эрик Берн, автор знаменитой книги «Игры, в которые играют люди». И, тем не менее, я снова обращаюсь к этой истории – и к тем Красным Шапочкам, которые находятся вокруг нас.

Маніпулювання

Манипуляция чувством вины. «Против лома нет приема»

Как перестать разрушать себя под действием вины.
Любые планы могут рухнуть в момент. Мы не властны над обстоятельствами, но еще меньше власти у нас над проявлениями своего тела.

Единсвенное, что можно – это разбираться, осознавать, что происходит. И передоговариваться с собой.

Итак, самое аутогрессивное чувство – вина.

Истории успеха

Эволюция символа Рождественских праздников

Основным символом Рождественских праздников и Нового года в средневековье были вечнозеленые хвойные деревья, в основном – ели, их устанавливали в домах и украшали различными плодами в соответствии с давней христианской легендой. В легенде говорилось, что после рождения Иисуса все деревья зацвели и начали плодоносить, вот люди готовясь к праздникам шли в лес, срубали живое дерево и наряжали его.

Конфліктологія

Критика. Что это за зверь такой?

В отношениях невозможно обойтись без недовольства друг другом, однако критика всегда является нападками на личность партнера: «Ты всегда… ты никогда…» Она не подразумевает решения проблем, ее истинная цель – унижение. Дж. Готтман

Психотерапия

Минные поля отношений

Не пережитые эмоции остаются в структуре личности в виде законсервированных эмоциональных мин,маркирующих детские травмы…  

Эта статья писалась мной скорее как просветительская, чем терапевтическая. Хочу в ней порассуждать об отношениях в паре: самых обычных отношениях двух самых обычных людей. О том, как сделать эти отношения более экологичными для себя и для другого.

Секрети спілкування

Психология человека

Понять психологию человека и принять его истинную природу – это одна из самых сложных задач в любых отношениях. Ведь не всегда, после знакомства мы способны разобраться, что из себя представляет человек и кто он на самом деле. Лишь через определенный промежуток времени мы сможем понять, что кто то решил самоутвердиться за наш счет, используя в своих целях наше доверие и ресурсы.

Мистецтво

Картина «Танець» Сальвадора Далі

«Танець» — картина знаменитого іспанського художника Сальвадора Далі (Salvador Dali). Сюрреалістичне зображення двох людей на тлі пустелі розбурхує фантазію. Складається враження, що танець приносить їм радість, а біль. Робота не відноситься до найвідоміших творів майстра, але історія її дуже вражаюча.

Фотогалерея

Наука психология: о мозге и психике

Наука психология изучает особенности функционирования человеческого мозга и психики, его влияние на наше поведение, сознание и подсознание. Несмотря на то, что все мы уникальны и неповторимы, у всех нас присутствуют одинаковые особенности и черты. Общеизвестные психологические факты, помогут объяснить наше поведение, чувства, эмоции, реакции и многое другое.

Возрастные кризисы

Подростковый кризис

Рано или поздно практически у всех подрастающих детей во взаимоотношениях с родителями начинают возникать проблемы. Так сказать в процессе подросткового кризиса начинает развиваться аллергическая реакция на родителей и, как бы странно это не звучало, но подобная реакция есть нормальной стадией взросления.

Як стати чоловіком

Поведенческие паттерны

Образ взаимодействия с окружающей средой, сформировавшийся определенным, специфическим образом называется – поведение, которое состоит из определенных шаблонов (паттернов). Являясь характерной чертой живых организмов, поведенческие паттерны выполняют приспособительную функцию, позволяя воспринимать, хранить и преобразовывать информацию, используя её с целью самосохранения и приспособления к условиям существования.

Фотогалерея

Наука психология: о вранье

Наука психология изучает особенности функционирования человеческого мозга и психики, его влияние на наше поведение, сознание и подсознание. Несмотря на то, что все мы уникальны и неповторимы, у всех нас присутствуют одинаковые особенности и черты. Общеизвестные психологические факты, помогут объяснить наше поведение, чувства, эмоции, реакции и многое другое.

Фотогалерея

Наука психология: о запахе

Наука психология изучает особенности функционирования человеческого мозга и психики, его влияние на наше поведение, сознание и подсознание. Несмотря на то, что все мы уникальны и неповторимы, у всех нас присутствуют одинаковые особенности и черты. Общеизвестные психологические факты, помогут объяснить наше поведение, чувства, эмоции, реакции и многое другое.

Психотерапия

Психологические правила

Наша жизнь состоит из психологических правил, дурных привычек, стрессов, переживаний, взлетов и падений, способных довольно сильно повлиять на общее состояние нервной системы. Возраст, жизненный опыт и поиск верного решения при выходе из проблемных ситуаций, в первую очередь, влияют на состояние человеческой психики, что впоследствии приводит к возникновению различных психопатологий.

Секрети спілкування

Психологический барьер

Сегодня речь пойдет о таком знакомом понятии как психологический барьер. В этом словосочетании, завуалирована невозможность переступить через себя и сделать то, что очень хочеться из-за необъяснимых внутренних страхов или переживаний. Психологический барьер – это внутреннее психическое препятствие, которое формируется из отрицательных установок, мнительности, низкой самооценки, повышенной тревожности, неуверенности, чувства вины, стыда и всевозможных страхов.  Со временем такой барьер перерастает в серьезный невротический комплекс.

Як стати чоловіком

Психология самокопания

Все мы прекрасно знаем, что оценка себя любимого происходит с помощью такой функции как самоанализ. Мы ищем причинно-следственные связи происходящего в нашей жизни, осознаем причины проблем и находим их решения. Смоанализ – это разумная и необходимая для развития функция, ведь без понимания своих сильных и слабых сторон двигаться вперед к достижению поставленных целей — невозможно. Но довольно часто процесс самоанализа обретая деструктивную форму перерастает в процесс самокопания.

Чоловічі страхи

Присутствие комплекса вины

Присутствие комплекса вины мешает человеку жить полноценной жизнью. Постоянная борьба между «хорошо» и «плохо», создает сильное внутреннее давление на психику и влияет на формирование повышенного чувства ответственности. Комплекс вины возникает при обострение человеческой совести.

Возрастные кризисы

Сепарация

В становлении личности присутствует большое количество различных этапов формирования и развития, но среди этого многообразия особо следует выделить такой этап как сепарация. Для того чтобы взрослому человеку начать жить по настоящему взрослой жизнью необходимо не только физически, а эмоционально и финансово отделиться от родителей.

Психотерапия

О Синдроме Золушки

Все мы помним волшебную сказку о бедной Золушке, которая тяжело работала, терпела несправедливое отношение, обиды, но в конечном результате была вознаграждена крестной Феей. В качестве награды, она получила реальную возможность изменить свое жалкое существование на красивую и богатую жизнь. В сказке, все существующие проблемы были решены легко и быстро, а вот в жизни, к сожалению на наши ожидания мы получаем лишь досадное разочарование и горькие жалобы на судьбу, несправедливо распределяющую блага. Тип поведения сказочной Золушки, боявшейся что либо самостоятельно поменять в своей жизни стал прототипом синдрома Золушки, который не имеет гендерных и социальных границ, но все-таки в большей мере проявляется у женщин.

Психотерапия

Садистичний розлад особистості

Як відомо люди з садистичними нахилами отримують задоволення від заподіяння фізичного та душевного болю, від словесної агресії. Така особистість отримає задоволення від приниження інших людей, демонструючи свою перевагу та самостверджуючись таким чином.

Садистичні риси можуть виявлятися не лише у патологічних, деструктивних особистостей, а й у цілком адекватних і нормальних людей. Прагнення до абсолютної влади та домінування – це головний аспект усіх садистських нахилів.

Психотерапия

Жажда власти

Согласно теории Эрика Фрома, мотивация к власти возникает из стремления человека избежать одиночества. Субъект власти он сравнивал с садистом, который владеет более слабым индивидуумом. Субъекту власти необходим объект для ощущения полноты собственной силы и такой вид зависимости есть неосознанным. Например, в семейных отношениях один из партнеров может морально или физически издеваться над другим, но в то же время утверждать, что в любой момент они могут расстаться. Когда же один из партнеров все таки решается разорвать патологические отношения, другой всеми силами старается его удержать.

Психотерапия

Диссоциативное расстройство идентичности

Редкое психическоое заболевание под названием — диссоциативное расстройство личности, возникает на фоне тяжелой эмоциональной травмы полученной в раннем детстве. При этом расстройстве, личность человека разделяется на несколько альтернативных личностей. В таком многообразии продолжает существовать и та самая первая «основная личность», которая в результате становится пассивной, подавленной и зависимой. Альтернативные личности по очереди беспардонно начинают контролировать жизненные ситуации человека существенно ограничевая его личностное пространство. Они могут быть представителями разного пола, возраста, демонстрировать резкие перепады настроения и желаний.

Психотерапия

Невротик – это человек

Влияние постоянных негативных переживаний со временем приводит к возникновению невроза. Невротик – это человек у которого всегда все плохо и именно это отличает его от психопата. Такой человек эмоционально не стабилен, он зависим от мнения окружающих и находится под постоянным негативным влиянием от которого с большим трудом избавляется.

Чоловічі страхи

Психология паники

Любая ситуация вызывающая хаос провоцирует в массовом сознании – (коллективном бессознательном) – переживание состояния страха, создает панику, дезориентирует и дезорганизовывает общество. Словом «паника» социальные психологи выделяют особое эмоциональное состояние психики человека, которое возникает вследствие гипертрофированного чувства страха. Паника – это временное эмоциональное состояние характеризующееся неуправляемым поведением людей, потерей самообладания, повышенным состоянием внушаемости и тревожности.

Секрети спілкування

Эффективное общение

Не смотря на то, что все мы начинаем говорить еще в раннем детстве, не у всех одинаково развиваются коммуникативные навыки. Отсутствие навыков эффективного общения создает множество проблем и в без того сложной взрослой жизни. Но, радует то, что коммуникабельность не является врожденной особенностью нашей психики и ее можно при желании развивать.
Коммуникабельность –
это навык общения позволяющий быстро адаптироваться в новой среде и устанавливать
необходимые контакты. Люди, у которых хорошо развит этот навык без особых
усилий достигают поставленных целей и желаемых результатов.

Маніпулювання

Манипулирование и эмоциональный шантаж

Почти все наши отношения начинаются и существуют в той или иной форме взаимной эксплуатации, умственного или физического товарообмена и заканчиваются, когда одна или обе стороны израсходовали весь свой товар

                                                                                                                                                     Уистен Оден

Маніпулювання

Нужно ли спасать отношения

Нужно ли спасать отношения. Как известно не существует в природе идеальных отношений, над ними необходимо работать двоим людям, но, как правило, наши невротические комплексы мешают рационально подойти к этому вопросу. Люди уверены, что над отношениями работать не нужно, они так, сами по себе развиваются и в этом их основная ошибка.

Возрастные кризисы

Психологический инфантилизм

Психологический инфантилизм или человек-ребёнок. Существенной ошибкой воспитания выступает один из пороков современного человечества – инфантилизм. Порок инфантилизма заключается в человеческом нежелании покидать детство, то есть взрослеть. Процесс взросления – сложный и болезненный, он включает в себя развитие и поиск смысла жизни, ответственность и решение многочисленных проблем.

Часы

Как отличить оригинал наручных часов

Как отличить оригинал наручных часов. Calvin Klein и сегодня занимается произведением наручных часов, но одной из сторон раскрученных брендов есть то, что им начинают подражать. Некоторые фирмы начинают производить точные копии – фейки, подделки и т.д. Сегодня речь будет идти о том, как отличить оригинал наручных часов марки Calvin Klein от подделки.

Возрастные кризисы

Дон Жуаны с нарциссическим типом личности

Тема одинокого ребенка, не познавшего материнской любви продолжает оставаться актуальной в психологии. Ранее описанный комплекс Дон Жуана представляет мужчину с неотразимым шармом, умеющим покорять женские сердца, но не способным на серьёзные отношения. Романы такого мужчины всегда отличаются яркостью и романтичностью. Но на самом деле типичный Дон Жуан – это мужчина с «разбитым сердцем» разочарованный в любви и не умеющий достойно соответствовать своему возрасту.Дон Жуаны с нарциссическим типом личности.

Часы

Часы торговой марки Guess

Популярность бренда Guees началась с производства и продажи джинсовой одежды, а оригинальный слоган компании «Не останавливайся!» позволил создать основы фирменного стиля Guess, который и сегодня популярен во всём мире.

Маніпулювання

Как общаться с истероидным типом людей

Психопатический тип людей — истероидный, особенно ярко проявляется в напряженных моментах. Этот тип людей напоминает вулкан готовый начать извергать лаву.

Человек истероидного типа во всех видит врагов, соперников, конкурентов, он старается всегда и любыми способами развязывать конфликты, наслаждаясь самим процессом конфронтации.

Секрети спілкування

Качество личности – бестактность

Как известно, бестактность – это неспособность придерживаться определённой меры в общении допуская неприемлемое поведение и высказывания. Ещё древнегреческий философ Теофраст назвал бестактностью неумение выбрать подходящий для общения момент, тем самым причиняя людям некоторый дискомфорт и всяческие неудобства.

Маніпулювання

Психология флирта

Флирт – это не только физиология, а и вид коммуникации, причём самый естественный. С помощью флирта можно не только пообщаться, но и показать свою заинтересованность в том или другом человеке. Кроме всего прочего флирт позволяет сформировать навыки партнерского общения, которые начинают формироваться ещё в детском саду, затем в школе. Мальчики, флиртуя с девушками, начинают дёргать их за косички, толкают друг друга, кричат, бьются, носят портфели и т.д.

Секрети спілкування

О чём нельзя говорить

Ни для кого не секрет, что приглашая девушку на свидание, мужчина тоже нервничает, поэтому в большинстве случаев он попросту не следит за своим словарным потоком. Основной целью любого свидания с девушкой является пробуждение интереса к своей персоне. Но, вот на практике в какой-либо конкретной ситуации возникает непреодолимое ощущение скуки и неловкости от того, что мужчина с воодушевлением начинает перечислять всех своих бывших, детально останавливается на своих хобби и времяпровождении с друзьями.

Маніпулювання

Ядовитые отношения

Любой живой организм способен частично взаимодействовать с ядами и организм человека тут не исключение. Но, кроме самых обычных токсинов и ядов люди способны переваривать негативы, присутствующие в отношениях, общении, нездоровой атмосфере. Нервная система человека умеет адаптироваться к различным социально-психологическим особенностям жизни, в том числе и к  токсичным — ядовитым отношениям.

Психотерапия

Экспресс-анализ человека по его обуви

Понятия психоанализа Фрейда про сверхсознание, подсознание и сознание нашло своё применение и в экспресс-анализе человеческой внешности. Владея этими знаниями можно считывать нужную информацию на основе внешнего вида человека, по его причёске, аксессуарах, украшениях, одежде и обуви.

Конфліктологія

Как победить в споре

Победа в споре зависит от умения убеждать. Существуют определённые правила и психологические приёмы грамотного ведения споров. Исходя из этих правил и приёмов, самым верным способом проиграть выступает желание что-либо отстаивать в ситуации, когда утеряна эмоциональная стабильность.

Секрети спілкування

О чем мужчины молчат

О всевозможных различиях мужской и женской психологии известно давно, но вот о том, о чём мужчины предпочитают не говорить женщинам известно не так уже и много. Оказывается, что большинство представителей сильной половины человечества предпочитают не высказывать некоторые из своих мыслей вслух, дабы «чего не вышло».

Секрети спілкування

Как побороть обиду

«Утешение для несчастных – иметь товарищей по несчастью» Эзоп Во многих словарях слово «обида» описывается как чувство, окрашенное отрицательными эмоциями, включающее в себя переживание гнева и жалости. Чувство гнева переживается по отношению к обидчику, а вот чувство жалости переживается по отношению к себе.

Секрети спілкування

Установки личности

Давление группы влияет на профессиональную деятельность, поведение и общение всех членов этой группы. В ходе группового общения обнаруживаются специфические свойства – социально-психологические феномены группового поведения. Следует заметить, что воздействие группы на людей происходит не одинаково, а в силу различных особенностей личности.

Маніпулювання

Жертва манипуляций

Уже в раннем детстве, уловив связь между своим плачем и реакцией родителей, ребёнок начинает овладевать азами манипулирования. Эти самые азы он оттачивает на протяжении всего своего детства: истерики в магазинах, целью которых выступает получение желаемой игрушки или сладостей, манипулирование оценками в школе и т.д.
Повзрослев, человек понимает, что искусством манипулирования, через кого-то и чужим трудом можно много добиться в жизни. К тому же, первыми людьми, показавшими пример удачных манипулирований как правило выступают сами родители.

Секрети спілкування

Мужчины и женщины: точки раздражения

Продолжая тему о том, что же раздражает мужчин в женщинах, следует заметить, что не у всех мужчин спокойный нордический характер и ангельское терпение. После того, как игра гормонов затихает, и безумные страсти успокаиваются, начинаются обоюдные претензии и обиды.

Оказывается у мужчин слишком тонкая душевная организация и поэтому в некоторых случаях их раздражение имеет веские на то причины.

Чоловічі страхи

Психология бедности

Оказывается, что существует определённое поведение, которое мешает поменять своё отношение к богатству и поэтому приводит лишь к бедности. Подобное происходит не случайно, ведь с самого раннего детства нам внушают, что деньги – это зло, а богатые люди – это плохие люди, которые наживаются на человеческих бедах.